Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 18 2014

shiny
Moja dusza pragnie kominkowego ciepła, herbaty i Ciebie obok, gdy za oknem mroźno i śnieg. Twoich ramion i uśmiechu.
— Głównie chodzi o Ciebie.
shiny

Sta­re grzechy mają długie cienie. 


— Agatha Christie
Reposted fromButWhy ButWhy viapamietnikpaniki pamietnikpaniki
shiny
W każdym moim przytuleniu jest gotowość odejścia
— Anna Świrszczyńska
Reposted fromBotwinka Botwinka vialulka lulka

December 17 2014

shiny
To, co czuję jest dla Ciebie nieużyteczne, wiem. Ale kiedyś będziesz miał wiele rzeczy za sobą i mało przed sobą. Będziesz może szukał wśród wspomnienia jakiegoś oparcia, czegoś, od czego zaczyna się rachubę lub na czym się ją kończy. Będziesz już całkiem inny i wszystko będzie inne, i nie wiem, gdzie będę, ale to nie ważne. (...)
Pomyśl wtedy, że mogłeś mieć moje sny i głos i troski i nieznane mi jeszcze pomysły. I moją niecierpliwość i nieśmiałość, że w taki sposób mogłeś mieć świat po raz drugi. A kiedy będziesz tak myślał, nie ważne będzie, żeś nie umiał, czy nie chciał tego mieć. (...) Ważne będzie tylko, że byłeś moją słabością i siłą, utratą i odzyskaniem, światłem, ciemnością, bólem – to znaczy życiem…
Będziesz trwał w pyle, w który zmieni się moja pamięć zatrzymana na zawsze, silniejsza niż czas, niż gwiazdy, silniejsza niż śmierć… (...) Milczysz? To dobrze. Nie mów 'zapomnij'. Nie mów tak. Jesteś przecież rozumnym mężczyzną.
Więc gdybym zapomniała, to nie byłabym już ja, bo Ty wszedłeś we wszystkie moje rzeczy, zmieszałeś się z najdawniejszymi wspomnieniami, doszedłeś tam, gdzie nie ma jeszcze myśli, gdzie nie rodzą się nawet sny. I gdyby ktoś wydarł Cię ze mnie, zostałaby pustka, jak gdyby nigdy mnie nie było… (...) Chciałam o Tobie zapomnieć, jednak gdy patrzyłam na Błękitną Ziemię, było tak, jakbym patrzyła na Ciebie. Bo Ty jesteś wszędzie, gdzie patrzę.
— S. Lem, "Obłok Magellana"
Reposted frombylejaka bylejaka viaschulz23 schulz23
shiny
Chcę Cię takiego jak kiedyś.
— Kasia Wilk
Reposted fromnivea nivea viakarlaaa karlaaa

August 09 2014

6842 6908 500
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viadunkellicht dunkellicht
shiny
0292 7b45
Reposted fromBeetlebum Beetlebum viagawecka gawecka
shiny
Reposted fromrickymp rickymp viaweruskowa weruskowa
shiny
shiny
Reposted fromloveshack loveshack viaboli boli
shiny
4906 844b
Reposted fromjakubzulczyk jakubzulczyk viaboli boli
shiny
Reposted fromweightless weightless viaboli boli
shiny
0444 11f1

July 01 2014

3787 97a4
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viamrautyna mrautyna

June 23 2014

shiny
Reposted fromtimetolove timetolove viaMissMurder MissMurder
shiny
Reposted frommalinowykisiel malinowykisiel viaX88B88 X88B88
shiny
Reposted fromskraweksiebie skraweksiebie viaejze ejze

May 02 2014

shiny
9033 e64b
Reposted bypapajodouxsouvenirsnolovenofreedommyheaven

April 30 2014

shiny
9722 4f70
Reposted fromskarb skarb vianezavisan nezavisan
shiny
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl