Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 30 2014

shiny
4965 6934
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse vianivea nivea

February 03 2014

shiny
Jesteśmy kobietami. Chcemy być ładne. Każda chce, ale nie każda się przyzna. Chcemy się podobać.
— usłyszane
Reposted fromzapominanie zapominanie viapouler pouler
shiny
Żeby już był maj albo kwiecień chociaż.
Reposted frommakemewannadie makemewannadie viapouler pouler
shiny
Żeby już był maj albo kwiecień chociaż.
Reposted frommakemewannadie makemewannadie viapouler pouler
shiny
chcę mieć jutro dobry dzień.
Reposted fromlabellavita labellavita vianivea nivea
shiny
Najgorsza pewność jest lepsza od niepewności.
— Bolesław Prus "Lalka"
Reposted fromyourtitle yourtitle vianivea nivea
shiny
Najgorsza pewność jest lepsza od niepewności.
— Bolesław Prus "Lalka"
Reposted fromyourtitle yourtitle vianivea nivea
shiny
1064 84f6
Reposted frommaking-love making-love viapapajo papajo
shiny
Jesteś pierwszą i ostatnią osobą, którą kiedykolwiek będe kochać.
Reposted frombaconpancakes baconpancakes viapapajo papajo

January 14 2014

shiny
czy to koniec?
— matma, ale jednak życiowo
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere
shiny
Pamiętaj, kiedy znowu zdziczeję, odrzyj mnie z wichrów i ugłaskaj.
— Julian Tuwim
Reposted fromBettyLou BettyLou viaeksistens eksistens
shiny
Najważniejsze to budzić się z kimś. Spać przytulonym, przytulanie jest ważne. Świadomość, że jeżeli przyjdą potwory, ktoś z tobą jest. To metafora. Potworów nie ma. Budzisz się rano z ciepłym ciałem, czujesz oddech kochanej osoby na swoim ramieniu. To jest to, przytulanie. Tak.
— Wyśnione miłości - Xavier Dolan, 2010
Reposted fromtimetolove timetolove viaeksistens eksistens
shiny
8951 4e18
Reposted fromstylte stylte viaeksistens eksistens

January 13 2014

shiny

Odkąd jesteś
wszystko zmienia barwę
ma dodatkowy odcień -
Ciebie

odkąd jesteś
zmieniają się dźwięki -
są nasycone Twoim głosem

odkąd jesteś
lasy i drzewa
pachną Tobą

odkąd jesteś
dotykam świat
świat cały
i jedyny.

— Ryszard Kapuściński
Reposted fromtimetolove timetolove viaeksistens eksistens
shiny
8760 f8d1
Reposted fromscorpix scorpix viaeksistens eksistens
shiny
fifu: ' jesteś najmojsza...'

wiw: ' tak, najtwojsza.'
— mini rozmówki.
Reposted fromwiwiana wiwiana viakateistrue kateistrue
shiny
Okrywała go szczelnie kołdrą, żeby nie było mu zimno. Czasami wyrywało go to ze snu, otwierał oczy, przytulał ją i całował. A potem brał w dłonie jej zawsze zimne stopy. I tak często zasypiali. Bo bardzo dbali, aby żadnemu z nich nie było zimno. Ani w łóżku, ani w sercu. 
— Janusz L. Wiśniewski "Zespoły Napięć"/moje małe marzenie
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viakateistrue kateistrue
shiny
0193 1d82
Reposted fromuniesienia uniesienia viakateistrue kateistrue
shiny
4533 a259
Reposted fromprzypadkowa przypadkowa viakateistrue kateistrue
shiny
dla Ciebie mógłbym wszystko zmienić
mógłbym nawet uwierzyć
naprawdę na dużo mnie stać
     
— .
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl